Saturday, 13 August 2016

Pengembaraan tiada hentinya...

- Dari pendakian kamu belajar jadi orang yang cermat. Sebab berhasilnya sebuah pendakian adalah saat kamu boleh pulang dengan selamat.
- Kenapa tubuh mengigil sedangkan hanya kabus mendatang - sedangkan masa pendakian tadi hujan ribut semua sudah dilalui - bukit angin

No comments:

Post a comment